Villkor

FORNO STENUGNAR

"Allt för ditt utekök"

Villkor

PRISER

Moms ingår i priset med 25 %.

 

LEVERANS & FRAKTKOSTNAD

Stenugnarna levereras från vårt lager i Helsingborg direkt till er. Vi skickar beställningar som postpaket/pallgods med vår fraktare eller med din specificerade leverantör. Leveranstiden är 1-3 veckor beroende på om varan finns i lager. Fraktkostnad för ugnar och tillbehör ingår i priset. Alla tillbehör levereras från vårt lager i Helsingborg.

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

 

BETALNING VID KÖP AV STENUGN & TILLBEHÖR

Betalningsvillkor 10 dagar. Betalning görs till vårt Bankgiro 652-2684, fakturanummer ska anges som referens..

 

BETALNING VID KÖP AV TILLÄGGSTJÄNSTER SÅ SOM INSTALLATIONER

Betalningsvillkor 10 dagar efter slutfört arbete. Detta gäller ej stenugnar och tillbehör.

 

ÅNGERRÄTT

Ni har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (Gäller ej vid specialbeställda varor). Efter det att ni har skickat tillbaka varan oanvänd och oskadd i originalemballaget betalar Fornostenugnar senast inom 30 dagar tillbaka det ni har betalat. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se Konsumentverket.

 

Ni står för returfrakten.

 

OBS! Originalemballaget måste vara obrutet för att varan ska kunna returneras med hänvisning till ångerrätten.

 

TRANSPORTSKADOR

Synliga skador på godset ska anmälas till fraktbolaget direkt vid mottagandet. Vi ansvarar ej för transportskador, alla transportskador regleras av fraktbolaget. Upptäcker ni inte skadan förrän ni öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall ni kontakta dem inom 7 dagar och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar ni kontakt med oss.

 

Har ni beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss så fakturerar vi dig 1500 kr för vårt arbete med hantering av varorna.