Viktig Information

FORNO STENUGNAR

"Allt för ditt utekök"

Viktig information

Eftersom materialet som används i våra olika ugnar kan ta skada vid felaktig skötsel rekommenderar vi följande:

 

  • Ugnen ska hanteras varsamt vid flytt och montering.

 

  • Första gången ni ska använda er ugn tänder ni endast en lite brasa med låg värme.

Detta gör man för att driva ur byggfukten som finns i ugnen. Upprepa detta 3 gånger per dag under 3-4 dagar.

Tänk på att luckan alltid ska stå öppen när ni gör detta.

 

Har ugnen stått oanvänd en tid bör denna procedur göras dagen innan ni ska köra igång och använda ugnen på nytt.

 

  • Ugnen ska alltid förvärmas eftersom när temperaturen stiger kommer ugnen att vidgas.

Det är viktigt att uppvärmningen inte sker för snabbt så därför bör eldningen ske långsamt till en början för att minimera risken för sprickbildning.

 

  • Vi rekommenderar att ugnen står under tak, annars ska ugnen täckas av en presenning när den inte används.

 

  • Inför vintervilan ska ugnen köras varm och bli helt torr och därefter täckas innan den kommer i kontakt med regn eller fukt.

Det är viktigt att det inte finns någon fukt i ugnen om det blir frost. Då finns det risk för frostsprängningar.

 

  • Ugnen kräver underhåll, sprickor bör lagas efter varje säsong för att fukt inte ska komma in i konstruktionen.

Detta gör ni enklast och bäst med reparationskittet som följer med ugnen (gäller ej Forno Rustic).

 

Kunden har ett eget ansvar att underhålla ugnen utifrån ovan information, Forno Stenugnar tar inget ansvar vid felanvändning av ugn.